Privatumo politika

1. Įmonė MB Joros Grupė įsipareigoja, kad klientų asmeniniai duomenys nebus naudojami neteisėtai. Mūsų įmonė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Įmonė MB Joros Grupė veikia pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kuris nustato klientų duomenų tvarkymą, rinkimą ir saugojimą.

3. MB Joros Grupė vadovaujasi šiais klientų duomenų tvarkymo pagrindais:
3.1. Klientų asmens duomenys yra kaupiami visiškai teisėtais tikslais.
3.2. Visi klientų asmeniniai duomenys yra tvarkomi automatiniu ir rankiniu būdu.
3.3. Visi klientų asmens duomenys yra tvarkomi sąžiningai.
3.4. Asmens duomenys yra visada tvarkomi teisėtai, įtraukiant atvėjus kai:
3.4.1. Pirkėjas (duomenų subjektas) neturi jokių nusiskundimų ir duoda sutikimą Pardavėjui.
3.4.2. Viena iš šalių yra duomenų subjektas, tada yra sudaroma ir vykdoma sutartis.
3.4.3. Įmonė „Joros Grupė” yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus.
3.4.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia MB Joros Grupė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.5. Asmens duomenys yra nuolatos atnaujinami.
3.6. Asmens duomenys yra saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė.
3.8.Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali ir niekam viešai neskelbiama.
3.9. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

4. Naudotis paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą,išskyrus tuos atvejus,kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas
5. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkami ir tvarkomi automatiniu būdu:
5.1. problemų, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, išsprendimui;
5.2. kliento prekių užsakymų apdorojimui;
5.3. finansinių dokumentų išrašymui;
5.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.
6. Registruodamasis klientas privalo nurodyti teisingus savo asmens duomenis.
7. Tvarkydama ir saugodama kliento asmens duomenis įmonė „Joros Grupė” užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys yra saugojami ne daugiau kaip 3 metus nuo paskutinio pirkėjo apsipirkimo.
7.1. „Joros Grupė” įsipareigoja, kad duomenys, keliaudami iš kliento kompiuterio iki serverio nebus perskaityti ar pakeisti trečiųjų asmenų.
7.2. „Joros Grupė” teikdama internetinės prekybos paslaugas naudoja slapukus, taip užtikrindama kliento galimybę gauti norimą paslaugą. „Joros Grupė” užtikrina, kad tokia galimybė nebus prieinama tretiesiems asmenims.
7.3 Tik turėdami klientų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ,
ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes siųsime naujienlaiškius el. paštu arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.
8. „Joros Grupė” gali statistiniais tikslais naudoti su kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
9. Jurisdikcija: Lietuva.

III. Slapukai
Mūsų interneto svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti sklandų, bei optimalų zlotas.lt svetainės darbą.
Įmonės internetiniame puslapyje naudojami slapukai yra maži tekstiniai duomenų failai, kurie mums padeda analizuoti srautą, suasmeninti turinį bei žinutes.
Slapukai yra visiškai legali priemonė, kuri padeda pagerinti vartotojo patirtį naršant įvairiuose interneto puslapiuose.
Šioje svetainėje yra naudojami įvairaus tipo slapukai. Kai kurie slapukai yra įdiegiami automatiškai iš kitų interneto puslapių.
Sutikimą su slapukų politika internetiniame puslapyje zlotas.lt vartotojas patvirtina paspaudęs ant mygtuko “Sutinku” taip pritardamas slapukų naudojimo taisyklėms.
Nesutikus su slapukų politika, svetainė gali tinkamai nefunkcionuoti.
Interneto svetainės lankytojas bet kuriuo metu gali atsisakyti naudojamų slapukų juos ištrindamas iš savo interneto naršyklės.
Naudojamų slapukų pavyzdžiai:

Slapuko pavadinimas Paskirtis Veikimo laikas
1P_JAR "Google" reklamų pritaikymas. 1 mėnesis
CONSENT Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui. 20 metų
XSRF-TOKEN Slapukas skirtas sesijoms identifikuoti Veikia kol naudojamasi svetaine
_ga Analitinis Google Analytics programos slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. 2 metai
cookie-bar Naudojamas patikrinti, ar vartotojas sutiko su privatumo politikos taisyklėmis. 1 metai
zlotaslt_session Slapukas skirtas sesijoms identifikuoti. Veikia kol naudojamasi svetaine

IV. Asmeninių duomenų naudojimas ir atskleidimas trečiosioms šalims
9. Įmonė „Joros Grupė” pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
9.1. UAB „Venipak“ S. Žukausko g. 49, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT – 09131, įmonės kodas 300906055, UAB “EVP International” (www.paysera.lt) adresu: Mėnulio g. 7, LT – 04326 Vilnius, įmonės kodas 300060819, „Omniva LT” Ateities plentas 45B, LT – 52104 Kaunas, įmonės kodas 300087912.
9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


V. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
10. Klientas pats turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, o taip pat pasinaudoti Privatumo politikos 13 punkte nurodytomis teisėmis.

VI. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
11. Klientas, norėdamas gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko "Joros Grupė” privalo pateikti, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį.
12. Neatlygintinai „MB Joros Grupė” klientui teikia informaciją apie jo tvarkomus duomenis.
13. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs, turi teisę reikalauti ištaisyti tokius asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą.

VII. Pranešimas apie pasikeitimus

14. „MB Joros Grupė” turi teisę iš dalies arba pilnai pakeisti savo privatumo politiką apie tai pranešdamas interneto puslapyje, bei nurodytu vartotojo el. paštu.
15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami oficialioje įmonės „Joros Grupė” internetinio puslapio svetainėje.
16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojasi MB Joros Grupė teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas sutinka su nauja redakcija.